Forrás Lelki Segítők Egyesülete Telefon/fax: (52) 492-757
Fordulópont Rehabilitációs Intézmény Mobiltelefon: 20-2268270
Forrás Mentálhigiénés Központ Telefon:52/492-757

Bemutatkozás

Tisztségviselők
 
Berényi András - elnök
Gyarmati Barna - elnökhelyettes
Nyikos-Fegyveres Andrea - titkár
 

    Nyilvánosság
 

                    Közhasznú beszámoló, beszámolók:

      -  2016. Szakmai beszámoló             -  2016. Közhasznúsági jelentés
      -  2017. Szakmai beszámoló             -  2017. Közhasznúsági jelentés
      -  2018. Szakmai beszámoló             -  2018. Közhasznúsági jelentés
      -  2019. Szakmai beszámoló              -  2019. Közhasznúsági jelentés
      2020. Szakmai beszámoló             -  2020. Közhasznúsági jelentés

     1% közlemény
    2019: 1% Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról
    2018: 1% Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kezdeményezett részére átutalt összeg felhasználásáról
 

  Szervezeti és Működési Szabályzat


       Egyéb szabályzatok

 

     Az egyesület indulása

1990 júniusában alakult meg a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, így lehetőség nyílt az álmaink megvalósítására. Az első pályázati támogatásokból az egyesületi tagok képzését támogattuk és a szolgáltatásaink beindításához szükséges alapvető eszközöket szereztük be.

1989 tavaszán 12-en ültünk le arról beszélgetni, hogy milyen problémákat látunk munkánk során - ki az iskolában, ki az óvodában, ki az egészségügy és szociális ellátás területén. Mindannyian azt tapasztaltuk, hogy a CSALÁD egészére egyik ellátási területen sem összpontosítanak. Felkértük az akkor Magyarországra érkezett Teleki Béla pasztorálpszichológust, hogy a lelkes kis csapatot készítse fel a tervünk megvalósítására. Hetente ültük körül a gyertyát és beszélgettük át a különböző segítői munkával kapcsolatos témákat. Ez volt a felkészülés, az erőgyűjtés időszaka. Olyan ellátási formákon gondolkoztunk, hogy a lelki és egzisztenciális krízisben lévő emberek, családok problémái ne mélyüljenek el annyira, hogy az egészségügy stigmatizáló hatása érvényesüljön. Minél könnyebben elérhető szolgáltatásokat szerettünk volna kialakítani ahol nincs szükség személyigazolványra, társadalombiztosítási kártyára, és így biztosítható a kliensek számára az anonimitás és a titoktartás. Természetesen indokolt esetben felvesszük a kapcsolatot a megfelelő szakintézménnyel és szakemberrel.

Szakmai munka

1991 tavaszán heti 3x3 órában hirdettük meg egyének, családok és hátrányos helyzetű csoportok számára szolgáltatásainkat.

1992 a holland Stichting Katholieke Noden Alapítvány 2 éves támogatásával Debrecen 40. 000 lakosú tócóskerti lakótelepén pszicho-szociális konzultációs intézményt alakítottunk ki Forrás Tócóskerti Segítő Szolgálat néven.

1993-ban a Magyar Karitász tagszervezetei közé vették fel az Egyesületet, ebben az évben került kiadásra az egyik előadó Winfried Huber: Familie und Alkohol című könyve „Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében”.

1992-ben, 1993-ban, 1994-ben Németországban szakmai utakon tanulmányoztuk a Baden Wüttenberg-i tartomány szenvedélybeteg ellátás formáit.

1995-ben a PHARE program szociális támogatását nyertük el új ellátási formák kialakítására. Ennek keretében pszichiátriai betegek és demens idősek otthoni ellátását valósítottuk meg.

1998-ban ellátási szerződést kötött egyesületünkkel Debrecen Város Önkormányzatával szociális alapfeladatok ellátására.
1998 óta működik a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Katolikus Karitász hálózatának tagjaként.

1999-től a Forrás Tócóskerti Segítő Szolgálata Forrás Mentálhigiénés Központtá alakult át, melynek három részlege volt: Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Szenvedélybetegek Nappali Ellátása.

2000-ben Magyarországon civil szervezetként először Egyesületünk kapta meg az MSZ EN ISO 9002: 1996 (Nyilvántartási szám 503/0456-291) nemzetközi minőségi okiratot, melynek megszerzését a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

2003-tól a gyermekjóléti szolgáltatásokat Debrecen Önkormányzata magához vonta, ezért ezt a tevékenységet az egyesület nem folytatja.

2005-ben a Mentálhigiénés Központ két részleggel gazdagodott: Pszichiátriai Közösségi Ellátással és a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásával.

2007-től Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 15 főt foglalkoztatunk 4 órában.
2007 végén Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátásával bővült a Mentálhigiénés Központ tevékenysége, illetve a Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye megkapta működési engedélyét.
2007-ben a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) felkérésére a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Sztenderdizációja Projekt keretében részt vettünk a Szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások SZEN-HESZE A hozzátartozók bevonása a szenvedélybetegek ellátásába protokoll kidolgozásában.

2008-ban a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keretében hétvégi szabadidős „Mesélj” klubot indítottunk a városban működő AA, NA, GA, önsegítő csoportok tagjai számára.

2009-ben az Észak Alföld-régióban elsőként beindítottuk a 10 férőhelyes szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét.

2010-ben a Forrás Mentálhigiénés Központ a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás referencia intézménye lett, amit a 112/2006. (V. 12.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkör ellátása érdekében az FSZH szakmai feladatellátásának segítésére hoztak létre.
Ugyanebben az éveben két kollégánk részt vett a Debreceni Egyetem, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ és a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja az Egész életen át tartó tanulás program (Leonardo da Vinci Innováció transzfer alprogram) támogatásával szervezett Állástalálók klubja: Motivációs, álláskeresési és hálózatépítési technikák a 45 év fölötti tartós munkanélküliek segítésére - című tréningen ahol tréneri tanúsítványt szereztek.

Képzési tevékenység

Egyesületünk felnőttképzési akkreditált intézmény.
Akkreditációs lajstromszámunk: AL-2488 Felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00397-2009
Eddigi jó helyi, regionális, és országos szakmai kapcsolatait felhasználva igyekszünk képzéseink számát és ismertségét fokozatosan növelni.

Intézményünk alapkoncepciójához igazodva a szociális ellátás területén szeretnénk kompetencia alapú képzéseket szervezni mind helyi, mind regionális szinten. Emellett a folyamatos fejlesztési stratégiánk része, hogy képzéseinket kiterjesszük a piac által megkövetelt legújabb kompetenciákra.
Nagyon fontosnak tartjuk felnőttképzési tevékenységünkkel kapcsolatban, hogy munkánkat küldetésnek tekintjük a tartós egészségügyi problémával küzdő embertársaink megsegítésére, azáltal, hogy hatékony ismereteket adunk át elméletben és gyakorlatban a pályaválasztással és az elhelyezkedéssel kapcsolatban.

További fejlesztési célunk, hogy a fogyatékkal élők részére is elérhetővé tegyük képzéseinket, kimondottan részükre orientált képzési stúdiumok, modulok tartásával.
Egyesületünk rendszeresen szervez képzéseket a régióban dolgozó munkatársak számára. Részt vettünk a Központi Oktatási Program kidolgozásában.
Eddig, mint akkreditált intézmény a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Salgótarjáni Képzés-szervezési Központtal együttműködve 8 csoportban 167 koordinátort és gondozót képeztünk ki a közösségi pszichiátria képzés során.

1995 és 2002 között 14 alkalommal tartottunk 30 órás, míg 3 alkalommal 120 órás szenvedélybeteg-segítő képzést a Magyar Karitász Szenvedélybeteg-segítő szolgálatával együttműködve a régióban.

2003-ban Szenvedélybetegek közösségi gondozására országos továbbképzés, és szenvedélybetegek közösségi ellátására vonatkozó módszertani útmutató szakmai előkészítése című minisztériumi pályázatot nyert el az egyesület.

2007-ben a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) felkérésére a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Sztenderdizációja Projekt keretében egyik munkatársunk részt vett a Szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatások " A hozzátartozók bevonása a szenvedélybetegek ellátásába protokoll kidolgozásában" (SZEN-HESZE).

Egyesületünk a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által nyilvántartott képző hely.
(Akkreditációs lajstromszám: AL-0709 Nyilvántartási szám: 00397-2009).

Rendszeresen szervezünk a szenvedélybetegség témaköréhez kapcsolódó tanfolyamokat, képzéseket.
Folyamatosan pályázunk az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottsághoz pontszerző tanfolyamok, műhelyek és szupervíziók tartására.


Szervezeti ábra