Forrás Lelki Segítők Egyesülete Telefon/fax: (52) 492-757
Fordulópont Rehabilitációs Intézmény Mobiltelefon: 20-2268270
Forrás Mentálhigiénés Központ Telefon:52/492-757

Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából

Hátránykompenzáció és közösségfejlesztés a társadalmi kohézió erősítése céljából

- Projekt azonosító : EFOP-1.3.7-17-2017-00230
- Főpályázó: Szent Anna Főplébánia Debrecen (konzorciumvezető)

- Konzorciumi tag: Forrás Lelki Segítők Egyesülete
- Projekt megvalósításának kezdete: 2018. 01. 01.
- Szerződött támogatás összege: 39 878 945
- Támogatás mértéke (%-ban) 100%
- Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
- Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 07. 29.


Projekt tartalmának bemutatása: Pályázati programunk alapvető célja az, hogy Debrecenben a Szent Anna Főplébánia és a Forrás Lelki Segítők Egyesülete konzorciumi együttműködésében megvalósításra kerüljön egy olyan komplex, hátránykompenzációra és az érintettek együttműködésére épülő projekt, amely hatékonyan képes elősegíteni közösségünkben a hátrányos helyzetű személyek befogadását. A leszakadó rétegek támogatását, életük megsegítését, idősek, fiatalok, pályakezdők, romák, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 50 éven felüliek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek széles körű társadalmi részvételének támogatását. Célunk a célcsoport tagok önálló életvezetési képességeinek megerősítése, az egészséges élethez való hozzájárulás, az áldozattá válás megelőzése, aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás növelése.
Programunk az alábbi foglalkozásokra épül, amelyek lefedik valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet és plusz tevékenységeket is vállaltunk:
Mediátor megbízása: Mediátor végzettséggel rendelkező szakember megbízása. Feladata a konfliktusok megelőzése, a kialakult nézeteltérések kezelése.
Szakmai asszisztens megbízása: A szakmai asszisztens feladata a közösségi tér működtetése, közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása.
Pályaorientációs munkatanácsadás során igyekszünk megismertetni az álláskeresőkkel, a pályakezdőkkel azokat az álláskeresési technikákat melyek segítségével hatékonyan tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.

„Segíts Te is!" programunk keretében hátrányos helyzetű célcsoporttagok szerepük tudatosításával, a megfelelő kommunikációs technikák elsajátításával olyan problémákat tárhatnak fel, amelyek egyébként rejtve maradnának.
Interaktív foglakozásokat tartunk, a „Szent József esték" sorozaton belül neves szakemberek, illetve a szenvedélybetegséget sikerrel leküzdők meghívásával kívánjuk több oldalról megközelíteni ezt a nehéz témát.
Kreatív honlap fejlesztést tervezünk, mert kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az internetes felületeken is megjelenjenek az általunk és programunk által közvetített üzenetek.
Közösségi tér kialakításához: székek, babzsák fotel, asztalok beszerzésére kerül sor.
4H klubok kialakítása, új közösség létrehozása, működtetése a célunk, a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése érdekében. Feladata a társadalmi összetartás erősítése, a helyi identitás megőrzése, a hátránykompenzáció gyakorlati megvalósítása. Pálya-társak –szemléletformáló rendezvények megvalósítása.

Idős akadémia - hátránykompenzációs workshopok megtartása, mert az idős emberek nehezen hagyják el megszokott otthonukat. Gyakran az egyházi kapcsolattartás az egyetlen ahol társaságot, biztonságot, humánus, keresztényi gondoskodást kapnak, felekezetre való hovatartozás nélkül.
Otthon, biztonságban prevenciós tréning szükségszerűsége: Az időskorúak, közülük is főként az egyedülállóak, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett csoportot képeznek.
A kommunikáció mindennapi nehézségei..."- „A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei "- 30 órás bentlakásos tréning megvalósítása. A célcsoport körében keletkező konfliktusok megoldásában, problémáik, érzéseik jobb megértése érdekében zajlik a 2 éjszaka, 3 napos foglalkozás.
Érzékenyítési foglalkozások keretében tartunk szupervíziót, melyet nevezhetünk „tanulás tanulásának" is, mert megtanít az ön reflektív gondolkodás alkalmazására, azaz megpróbálja a szupervizionáltat állandó érintkezésbe hozni önmagával és saját belső folyamataival.
Önkéntes szakmai megvalósítóink tréningjének célja a drogmentes pozitív életstílus kialakítása, életirányításhoz szükséges magabiztosság kifejlesztése. Pontos ismeretek szerzése a drogokról és a drogokkal összefüggő ártalmakról.
Hobbi-választó program –kézműves kuckó, a résztvevő fiatalok számára változatos kézműves programokat kínálva (nemezelés, ikonfestés, fafaragás, agyagozás, mézeskalács, kenyérsütés), amellyel kreativitásukat, teremtő erejüket fejleszthetik.  
Családi program, rendezvények keretében olyan családi napot szervezünk, ahol a diákok szüleikkel játékos vetélkedőkön, főzőversenyeken vesznek részt, s közben a jelenlévő szakemberekkel spontán beszélgetésekkel bővítik tovább az ismereteiket.
Ahhoz, hogy az egyházi közösségek és intézmények jól szolgálhassák a társadalomban célcsoportjaikat, a háttérben erős bázisra, közösségre, tudatos és hatékony szolgáltatásokra van szükségük. Ide kapcsolódnak a szervezetfejlesztési tevékenységek: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése és szolgáltatásfejlesztés. Keresztény közösségként célunk, hogy szolgáltató tevékenységünket az azt szolgáló szeretet szelleme és a magas minőség együtt jellemezze.
A szakmai tartalom magában foglalja az alábbi, a sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen tevékenységeket: Projekt előkészítés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, horizontális tevékenysége, valamint eszközök beszerzésére is sor kerül. Szakmai tervünk részletesen tartalmazza programunkat.


Bővebb információ ide kattintva tekinthető meg.