Forrás Lelki Segítők Egyesülete Telefon/fax: (52) 492-757
Fordulópont Rehabilitációs Intézmény Mobiltelefon: 20-2268270
Forrás Mentálhigiénés Központ Telefon:52/492-757

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása
A nappali ellátás saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek és hozzátartozóik ellátását vállalja. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Működési engedélyük értelmében 30 fő egyidejű ellátására van lehetőség. Szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése, segítő beszélgetések, önsegítő csoportokba való bekapcsolódás segítése, mosás, tisztálkodás lehetőségének biztosítása.
 
Nappali megnevezés arra utal, hogy adott helyiségben napközbeni ellátásokat nyújt szenvedélybetegek részére. Fontos, hogy ezek a szolgáltatások a kliensek széles köre számára legyenek elérhetőek, és a szenvedélybetegségből adódó sokrétű problémára egyéni megoldások megtalálását segítse elő.
 
A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségére.
 
A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy a klienst szükséges támogatni a saját sorsa feletti felelősségének újraélésében, de nem helyes megoldani helyette azokat a feladatokat, amelyekre ő maga is képes.
 
Elsősorban azokat a személyeket kell ellátni 
- akiket szenvedélybetegségük miatt korábban fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak
- akik az absztinencia fenntartásában kérnek segítséget
- akiknél már az addiktív probléma megjelent, de még nem kerestek fel egészségügyi szakellátást, 
-  még aktív szerhasználók, viselkedési addikcióban szenvedők
- hozzátartozók, érintettek
 
Szenvedélybetegek Nappali Ellátás munkatársai:
Nyikos-Fegyveres Andrea - Nappali Ellátás intézményvezető
Kotán Gergely - szociális munkatárs
 
Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 07.00 – 13.00 óra
 
Telephely: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Telefonszáma: 06-52-428-004