Forrás Lelki Segítők Egyesülete Telefon/fax: (52) 492-757
Fordulópont Rehabilitációs Intézmény Mobiltelefon: 20-2268270
Forrás Mentálhigiénés Központ Telefon:52/492-757

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
A szenvedélybetegség soha nem csak az egyént, a függőt érinti. Kihatással van a családtagokkal való kapcsolatra, a munkavégzésre, társadalmi életben való részvételre. A függőséget okozó szerek használatának velejárója a betegségtudat hiánya, a kontrollvesztés, a kapcsolatok beszűkülése, a szeparálódás. Mindezek közvetlenül érintik a családtagokat. A családot rendszernek tekintjük, amelynek működésében előállhatnak különböző zavarok, nehézségek, problémák, melyek megoldásához önkéntesen külső segítséget vehetnek igénybe. Ezen holisztikus szemlélet keretében nemcsak a szenvedélybetegek, hanem a családtagok elérését, segítését, megerősítését is faladatunknak tekintjük. A szenvedélybetegek hatékony, szakmai segítéséhez nélkülözhetetlennek tartjuk azt a pszicho-szociális szemléletet, mely a kliens számára egyszerre biztosítja a szolgáltatások komplex körének igénybevehetőséget és a differenciált, egyénre szabott ellátást. A szolgáltatásokat az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében – az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva –személyesen biztosítjuk vagy szervezéssel, tanácsadással segítjük az azokhoz való hozzájutást. Olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínálunk, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva.
 
A többször módosított 1993. évi III. törvényben előírt és a többször módosított  1/2000 (I. 7.) SZCSM. rendeletben és a hozzájuk kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, ami magába foglalja szenvedélybetegséggel küzdő személyek lakókörnyezetben, otthonában történő gondozását, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítését.
 
Feladatai:
- Elsősorban a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.
- Az ellátást igénybe vevők lakókörnyezetében történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, meglévő képességeik megtartásában és fejlesztésében, egészségi és pszichés állapotának javításában.
- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése.
- Háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás. 
- Szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában segítségnyújtás.
- Pszicho-szociális rehabilitáció.
- Szociális és mentális gondozás.
- Az ellátást igénybe vevő ösztönzése orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvételre, és ennek figyelemmel kísérése.
- Megkereső, ártalomcsökkentő programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.
- Életet veszélyeztető, testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetén kríziskezelés.
 
Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása munkatársai:
Fekete Lajos - szociális munkatárs
Vetési Ildikó - gondozó
Az ellátás orvos konzulense: Dr. Kriskó Miklós, pszichiáter, addiktológus szakorvos
 
Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.00 óra
péntek: 8:00 - 14:00 óra
Gondozói fogadó nap: hétfő 8.00 – 16.00 óra
 
Telephely: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Telefonszáma: 06-52-428-004