Forrás Lelki Segítők Egyesülete Telefon/fax: (52) 492-757
Fordulópont Rehabilitációs Intézmény Mobiltelefon: 20-2268270
Forrás Mentálhigiénés Központ Telefon:52/492-757

Pszichiátriai Közösségi Ellátás

Pszichiátriai Közösségi Ellátás
Sok ember közvetlenül vagy közvetve küszködik e betegségekkel kapcsolatos problémákkal, s előfordul, hogy magára marad a gondjaival. Pszichiátriai betegségek velejárója a betegségtudat hiánya, az előítéletek, és az idegenkedés okozta kapcsolatvesztés, az élettér beszűkülése. Mindezek közvetlenül érintik a családtagokat, a beteg közvetlen környezetében élőket. Munkánk során a családot rendszernek tekintjük, melynek működésében előállhatnak különböző zavarok, nehézségek, problémák. Ezek megoldásához önkéntesen külső segítséget vehetnek igénybe a családtagok. E szemlélet keretében nemcsak a pszichiátriai betegek, hanem a családtagjainak segítését megerősítését is feladatunknak tekintjük. Munkatársaink ezért dolgoznak, hogy érintetteket saját lakókörnyezetükben segítsék az életvezetési problémák megoldásában, készségeinek,- képességeinek fejlesztésében életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelően. Ezért a szakmai munkánkat pszichoszociális szemléletben végezzük, mely egyszerre biztosítja az ellátást igénybevevőnek egyéni, személyre szabott szolgáltatást és a szolgáltatások teljes körének igénybevételét.

Célunk, hogy munkánknak köszönhetően javuljon a segítségért hozzánk fordulók életminősége és csökkenjen az a távolságtartás, ami a betegségükből és a betegség miatti előítéletből fakad.
 
Feladatai közé tartozik a pszichiátriai betegek és családtagjaik lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése, az ellátást igénybe vevők lakókörnyezetében történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartásában, meglévő képességeik megtartásában és fejlesztésében, egészségi és pszichés állapotának javításában.  Ezen kívül az ellátást igénybe vevő ösztönzése orvosi vagy terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvételre, és ennek figyelemmel kísérése, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, szakellátás igénybevételéig kísérés. Háziorvossal és a kezelőorvossal rendszeres kapcsolattartás, konzultáció, krízisek megelőzése, időben történő jelzése és az egészségügyi szakemberrel együtt a krízisellátásban való részvétel.
Ide tartozik még a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában segítségnyújtás, pszicho-szociális rehabilitáció, ennek elindítására történő motiválás, megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek minél hatékonyabb elérése érdekében, szociális és mentális gondozás mind a beteg, mind a lakókörnyezet tagjai számára. 
 
Pszichiátriai Közösségi Ellátás munkatársai:
Szilágyi Dorina - szociális munkatárs
Szabó Dóra - szociális munkatárs
Az ellátás orvos konzulense: Dr. Czere Krisztina, pszichiáter szakorvos
 
Nyitva tartás:
hétfő - csütörtök 08.00 – 16.00 óra
Gondozói fogadó nap: péntek 8.00 – 14.00 óra
 
Telephely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 36.
Telefon: 06-52-492-757