Forrás Lelki Segítők Egyesülete Telefon/fax: (52) 492-757
Fordulópont Rehabilitációs Intézmény Mobiltelefon: 20-2268270
Forrás Mentálhigiénés Központ Telefon:52/492-757

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A Családsegítő Szolgálat az 1993. óta működik a Tócóskerti lakótelepen. 
Jelenleg az ellátási területéhez (melyet a DMJV Önkormányzatával kötött ellátási szerződés mellékletét képező utcajegyzék határoz meg)  a Tócóskerten kívül Postakert, Széchenyi-kert és Vargakert tartozik.
A családsegítés a családnak nyújtott személyes szociális szolgáltatás, amely a segítés eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, különböző társadalmi csoportok (gyermekek, fiatal felnőttek, időskorúak) jobb életéhez, szociális biztonságának megőrzéséhez, lehetséges továbbfejlesztéséhez. 

Feladatköre:
- Segítséget nyújtani a működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
- Családgondozói feladatok ellátása, ellátások közvetítése és szervezési tevékenységek végzése.
- A lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel való kísérése, a nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okainak feltárása és azok jelzése az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.
- Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működtetése.
- A szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról való tájékoztatás.
- Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása.
- Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadások szervezése.
- Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek számára tanácsadás szervezése.
- A fogyatékkal élők számára tanácsadás szervezése.
- Közösségi programok szervezése a működési területén élő lakosság számára.
- Az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében segítség nyújtása.
- Családgondozás végzése a családokban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítésére.
- Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése.
- A humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése és ösztönzése.
- Speciális feladatként drogprevenciós tevékenységet folytat, ilyen témájú képzéseket szervez.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai:
Nemesné Bacsadi Katalin - szakmai vezető
Czeglédiné Bata Mária - családsegítő
Gergely Barbara - családsegítő
Szabó Marianna - családsegítő
Varga Szilvia - családsegítő 
Ügyfélfogadási idő (időpontfoglalás javasolt):
Hétfő: 08:00 - 16:00 óra
Kedd: 08:00 - 16:00 óra
Szerda: 08:00 - 16:00 óra
Csütörtök: 08:00 - 16:00 óra
Péntek: 8:00 - 14:00 óra

Telephely: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 36.
Telefonszáma: 06-52-492-757